Introductie:

 

Met Compliance Search van GraydonCreditsafe, inclusief Politiek Prominente Personen (PEPs) en Sanctielijsten, kunt u individuele zoekopdrachten uitvoeren op personen en bedrijven tegen verschillende belangrijke databases, zoals: 


Sancties

 

 • HMT sanction regimes
 • OFAC & Bureau of International Security and Non-Proliferation Sanctions
 • UNSC Resolutions
 • EU Restrictive measures
 • Plus National / Unilateral restrictive measures (where applicable)


 

PEP Databases (individuen, PEP-gerelateerde juridische entiteiten en staatsbedrijven):

 

Internationale watchlijsten en negatieve media:

 

 • Wereldwijde compliance, financiële regelgevers (meer dan 400 bronnen), rechtshandhaving (meer dan 600 bronnen) en "watch lists" van handelsbeperkende maatregelen (bijv. UK Financial Conduct Authority, US Securities and Exchange Commission, Interpol, Europol, FBI en andere nationale lijsten van gezochte politieagenten)
 • Wereldwijde negatieve media (meer dan 10.000 bronnen)
 • Strafrechtelijke veroordelingen binnen de grenzen van de wetgeving in de desbetreffende rechtsgebieden
 • Industrie en andere commerciële of gespecialiseerde bronnen
 • Kamer van Koophandel en ondernemingsregisters van over de hele wereld
 • Databank van gediskwalificeerde directeuren

 

Monitoringstool

 

Een maandelijkse doorlopende monitoringstool is beschikbaar waar gebruikers personen en bedrijven kunnen toevoegen om op elk moment te bekijken. Bulkimport is beschikbaar voor deze service. 

De compliance-zoekopdrachten worden in rekening gebracht bij elke zoekopdracht, ongeacht de resultaten.

 

Als u een persoon/bedrijf opzoekt en u krijgt 0 resultaten (of juist heel veel), zal er een credit van de rekening worden afgetrokken. Dit is het enige punt waarop credits worden afgetrokken. Zodra resultaten zijn verkregen kunt u zoveel rapporten of gekoppelde personen/bedrijven bekijken zonder extra kosten te maken.

 

Gebruikershandleiding: toegang krijgen tot het product

 

Selecteer "Compliance zoekopdracht" in het menu links als u ingelogd bent in het GraydonCreditsafe portal.

 


Zoeken:

Kies tussen zoeken naar een persoon, bedrijf, adres, of als u het rapport ID weet kunt u zoeken via Quick Reference. Eenmaal geselecteerd verschijnt er een reeks vakjes waarmee u uw zoekcriteria verder aan kunt passen.

 

Onderaan het scherm kunt u ook selecteren welke datasets u in uw zoekactie wilt opnemen; indien u geen datasets selecteert, worden ALLE datasets doorzocht.


 

Resultaten:

De zoekresultatenpagina toont de resultaten van uw zoekopdracht.


 

U kunt het matchniveau filteren om er zeker van te zijn dat u alleen de meest accurate resultaten ontvangt door de schuifbalk van links naar rechts te bewegen. U kunt uw zoekresultaten afdrukken of exporteren naar .csv-formaat met de beschikbare knoppen boven de resultaten. U kunt uw zoekresultaten in specifieke volgorde sorteren door de tabelkoppen te selecteren. Als u een resultaat uit de tabel selecteert, verschijnt een samenvattend verslag met details over de persoon/entiteit.

 

Meerdere resultaten kunnen worden geselecteerd/gemarkeerd

 

Om het/de volledige rapport(en) van de geselecteerde resultaten te bekijken, klikt u op de knop 'View Details'.

 

Het rapport:

Het rapport is ingedeeld in vier aparte pagina’s:

 

Details:

Met algemene informatie over het onderwerp, met inbegrip van informatie over eventuele sancties en

politieke blootstelling.


 

Bedrijven:

Details van aan het onderwerp gekoppelde bedrijven met een samenvatting van informatie over het bedrijf in kwestie.


 

 • Met de knop 'Add to Review List' in de benedenhoek kunt u het rapport van het gekoppelde bedrijf bekijken.
 • Om toegang te krijgen tot deze rapporten gebruikt u gewoon de knoppen 'Page' bovenaan de pagina:

 

Als u op de knop 'Add to Review List' klikt, wordt een extra pagina beschikbaar en kunt u met deze pijlen door de rapporten bladeren.

 

Eenmaal toegevoegd aan de overzichtslijst verandert de knop in 'Remove from Review List', zodat u het rapport kunt verwijderen uit uw overzichtslijst.


Gelinkte personen:

Toont een lijst van personen waarvan bekend is dat ze aan het subject gekoppeld zijn. 

 • Met de knop "Add to Review List" in de benedenhoek kunt u het rapport van de gekoppelde personen bekijken.
 • Net als bij de gekoppelde bedrijven kunt u de rapporten van de 'Persons' (personen) bekijken via de 'Page'-knoppen bovenaan de pagina:

 

Als u op de knop 'Add to Review List' klikt, wordt een extra pagina beschikbaar en kunt u met de pijlen door de rapporten bladeren. U kunt heen en weer gaan tussen rapporten wanneer u maar wilt.Eenmaal toegevoegd aan de beoordelingslijst verandert de knop weer in 'Remove from review list', zodat u het rapport kunt verwijderen uit uw beoordelingslijst.


 

Documenten:

 

Toont de resultaten van alle beschikbare documentatie over het onderwerp die u kunt downloaden in .PDF-formaat. 

Met de knop 'Actions' rechtsboven in het scherm kunt u:

 

- Het onderwerp toevoegen aan monitoring

- Exporteren naar PDF

- Terugkeren naar het zoekscherm

- Terug naar vorige zoekresultaten


 

On-Going Monitoring Overview:

 

De service On-Going Monitoring biedt u de mogelijkheid om maandelijks geautomatiseerde controles uit te voeren op personen of bedrijven aan de hand van de beschikbare datasets. Het tabblad Doorlopende Monitoring geeft u toegang tot alles wat u nodig hebt om deze dienst eenvoudig en effectief te gebruiken.

 

U vindt de Alerts/Matches in het tabblad Worklist van Monitoring om de alerts te bekijken en te verwerken.

 

Het algoritme van On-Going Monitoring kan worden gebruikt om de matching-algoritmeconfiguratie te bepalen voor gebruik door het Monitor-product.

 

U kunt alle personen en bedrijven die u monitort vinden in de knoppen 'Person Entity' (Persoon-entiteit) en 'Business Entity' (bedrijfsentiteit). Hier kunt u de lijst filteren en uw lijsten doorzoeken en een persoon of bedrijf bewerken, toevoegen of verwijderen.


 

Toevoegen aan Monitoring:

 

Er zijn verschillende manieren om aan de monitoring werklijst toe te voegen. Ten eerste kunt u een persoon of bedrijf uit een rapport toevoegen door de vervolgkeuzelijst 'Actions' te selecteren en te klikken op 'Add to Monitor'.


 

Dit zal een pagina als deze openen:


 

De gegevens van het onderwerp worden vooraf ingevuld. Om dit op te slaan in uw controlerende werklijst moet u eerst de

Source (Bron) selecteren door in het tekstvak te klikken en u zult een optie zien die u kunt selecteren.


 

En dan voert u een uniek ID in voor dit bestand.


 

U kunt dan alle details toevoegen/wijzigen zoals een adres of geboortedatum die u wilt toevoegen. Wanneer u tevreden bent selecteert u 'Save' (Opslaan).

 

Dit brengt u terug naar het rapport dat u aan het bekijken was en u zult een melding zien in de rechterbovenhoek die u informeert dat het is toegevoegd:


 

U kunt de monitoringlijsten op elk gewenst moment bekijken door de 'Person Entity' of de 'Business Entity' te selecteren in de vervolgkeuzelijst On-Going Monitoring boven aan de pagina.


 

Alle opgeslagen personen verschijnen in de lijst met Persons Entity of Business Entity, zoals hieronder:


 

Op deze pagina kunt u handmatig personen of bedrijven toevoegen op twee manieren, de eerste is één per één. Hiervoor moet u op de knop 'Create' klikken.


 

Dit zal hetzelfde formulier openen als bij het toevoegen via de rapporten, alleen zullen deze keer geen gegevens vooraf worden ingevuld.

 


Ook hier moet u de bron ('Source') selecteren en een unieke ID invoeren, samen met de gegevens van de persoon of het bedrijf, voordat u op 'Save' klikt en de persoon of het bedrijf aan uw werklijst toevoegt.

 

Als u meerdere personen of bedrijven wilt controleren, kunt u een bulk-upload uitvoeren met de knop 'Export Person Template' op het scherm Person- of Business Entity.


 

Dit zal u vragen om een excelbestand te downloaden met de kolomkoppen al op hun plaats, deze koppen zijn:

 

 • Source - Bron (Verplicht)
 • Unique ID -  Unieke ID (Verplicht)
 • Forename - Voornaam
 • Surname - Achternaam
 • DOB - Geboortedatum
 • Year of Birth - Geboortejaar
 • Adress 1 - Adres 1
 • City - Woonplaats
 • State - Staat
 • Postcode
 • Country - Land

U kunt de personen of bedrijven die u wilt monitoren in dit bestand kopiëren, het opslaan en vervolgens met de knop 'Upload Persons/Businesses'. U kunt uw opgeslagen bestand selecteren en alles in één keer importeren in uw werklijst.On-going Monitor Algoritme: 

 

U kunt het algoritme dat voor On-going Monitor wordt gebruikt configureren door op deze optie te klikken in het menu-item "On-going Monitor".

 

Customer Search Algoritme: Selecteer het algoritme dat moet worden geconfigureerd en waarvan gebruik zal worden gemaakt:

 

• TagLink

• C6

 

Search Criteria: Selecteer Individuen (Personen) of Bedrijven om het algoritme te configureren, aangezien deze verschillend kunnen zijn

 

Taglink

 

 • Match on Reversed Forename and Surname: Hiermee kan een gebruiker zeggen of hij overeenkomsten tussen voornaam en achternaam wil toestaan wanneer mensen deze door elkaar hebben gebruikt. Indien gebruikt, kan de gebruiker ook een vermindering van de overeenkomst instellen door de schuifregelaar aan te passen, zodat als de voornaam met de achternaam overeenkomt, de overeenkomst 100% zou zijn, maar als de schuifregelaar op 30% wordt gezet, zou de overeenkomst tot 70% worden verminderd.

 

 • Match on Forename and Surname Vs C6 Middle Name: Hiermee kan een gebruiker aangeven of hij overeenkomsten tussen voor- en achternaam en tussenvoegsel wil toestaan. Indien gebruikt, kan de gebruiker ook een vermindering van de overeenkomst instellen door de schuifregelaar aan te passen, zodat als de voornaam met de middelste naam overeenkomt, de overeenkomst 100% zou zijn, maar als de schuifregelaar op 30% is ingesteld, zou de overeenkomst tot 70% worden verminderd.

 

 • Match on Alias: Hiermee kan een gebruiker aangeven of hij overeenkomsten tussen voor- en achternaam en Alias wil toestaan. Indien gebruikt, kan de gebruiker ook een vermindering van de overeenkomst instellen door de schuifregelaar aan te passen, zodat als de voornaam overeenkomt met de Alias-voornaam, de overeenkomst 100% zou zijn, maar als de schuifregelaar op 30% is ingesteld, zou de overeenkomst tot 70% worden verminderd.

 

 • Missing Data Reduction: Hiermee kan een gebruiker een reductie in de overeenkomst instellen als gegevens niet beschikbaar zijn in C6-dataset. Bijvoorbeeld, als een gebruiker zocht naar Londen Stad en we hadden een overeenkomst, maar er was geen Stad, dan kan de overeenkomst worden gereduceerd.

 

C6 Algoritme is het bestaande scoringsmechanisme
 

Review Alerts: 

Om de waarschuwingen van het matchen van klantgegevens met de datasets te bekijken, klikt u op 'Worklist' in het menu-item 'Monitor'. Dit zal de werklijsten tonen waartoe u toegang heeft.

 

Om een waarschuwing te openen klikt u op de werklijst om een lijst van te verwerken waarschuwingen te zien te krijgen.

 

Met de getoonde waarschuwingsresultaten heeft een gebruiker de mogelijkheid om:

- af te drukken

- Te exporteren naar CSV

- De waarschuwingen te sorteren

- Waarschuwingen te filteren 

Afdrukken:

Om de waarschuwingen af te drukken, klikt u op ‘Print’ terwijl de resultaten van de waarschuwingen worden weergegeven.

 

Exporteren naar CSV:

Om de waarschuwingen te exporteren naar een CSV-bestand klikt u op ‘Export to CSV’ terwijl de resultaten van de waarschuwingen worden weergegeven.

 

Waarschuwingen sorteren:

Om de waarschuwingen te sorteren, kunt u op de kolomtitel 'Sort Alerts' klikken en de waarschuwingen worden gesorteerd op basis van de gegevens in deze kolom. De gegevens worden eerst aflopend en vervolgens oplopend gesorteerd.

 

Waarschuwingen filteren:

De waarschuwingstabel kan worden gefilterd door te klikken op het trechtericoon met de mogelijkheid om te filteren op basis van:

 

» Starts with (Start met)

» Ends with (Eindigt met)

» Contains (Bevat)

 

Waarschuwingen verwerken:
 Om een waarschuwing te verwerken klikt u op de waarschuwing en deze zal de profielpagina weergeven met de klantgegevens die gematcht zijn met de gegevens. 

Vanuit de profielpagina kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Cancel: Keer terug naar het resultatenscherm
 • Pend the Alert: Hierdoor kan een gebruiker een waarschuwing tegenhouden maar doorgaan met andere
 • Process alert as Match – No Risk: Hiermee verwerkt u de waarschuwing als match zonder risico.
 • Process alert as Match – Risk: Hiermee verwerkt u de waarschuwing als match met risico
 • No Match: Geen match
 • Refer: Verwijs door


 

Commentaar en documenten kunnen ook worden toegevoegd ter ondersteuning van de geselecteerde status door te klikken op het tabblad ‘Comments’ en ‘Attachments’.
Om commentaar toe te voegen klikt u op het tabblad ‘Comments’ (Opmerkingen). Wanneer het tabblad ‘Comments’ verschijnt, klikt u in het vak ‘Comments’, typt u de gewenste opmerkingen en klikt u vervolgens op de knop ‘Add Comment’ (Opmerking toevoegen) om op te slaan.Om documenten bij te voegen klikt u op het tabblad 'Attachments' en vervolgens op 'Browse' (Bladeren). Hier kunt u het document selecteren dat u wilt bijvoegen en met het geselecteerde document kunt u vervolgens klikken op 'Attach Document' (Document bijvoegen) om de bijlage op te slaan.

 

Search:

U heeft de optie om te zoeken in On-going Monitor-waarschuwingen door te klikken op ‘Search’ onder het ‘On-going Monitor’ menu item.

 

U krijgt een lijst van alle waarschuwingen te zien en u heeft weer de opties om:

- Af te drukken

- De waarschuwingen te sorteren

- Exporteren naar CSV

- De waarschuwingen te filterenAfdrukken

Om de waarschuwingen af te drukken, klikt u op ‘Print’ terwijl de Monitor Search pagina wordt weergegeven.

 

Exporteren naar CSV

Om de waarschuwingen te exporteren naar een CSV-bestand klikt u op ‘Export to CSV’ terwijl de Monitor Search-pagina wordt weergegeven.

 

Waarschuwingen sorteren

Om de waarschuwingen te sorteren, kunt u op de kolomtitel 'Sort Alerts' of ‘Alert History’ klikken en de waarschuwingen worden gesorteerd op basis van de gegevens in deze kolom. De gegevens worden eerst aflopend en vervolgens oplopend gesorteerd.

 

Waarschuwingen filteren

De tabel met de waarschuwingsgeschiedenis kan worden gefilterd door te klikken op het trechterpictogram met de mogelijkheid om te filteren op basis van:

 • Starts with (Start met)
 • Ends with (Eindigt met)
 • Contains (Bevat)

 

Waarschuwingen verwerken

Om een waarschuwing te verwerken kan een gebruiker op de waarschuwing klikken en dit zal de profielpagina weergeven met de klantgegevens die overeenkomen met de gegevens.

 

Vanuit de profielpagina kan een gebruiker de volgende acties uitvoeren:

 

 • Cancel: Keer terug naar het resultatenscherm
 • Pend the Alert – Hierdoor kan een gebruiker een waarschuwing tegenhouden maar doorgaan met andere
 • Process alert as Match – No Risk: Hiermee verwerkt u de waarschuwing als match zonder risico.
 • Process alert as Match – Risk: Hiermee verwerkt u de waarschuwing als match met risico
 • No Match: Geen match
 • Refer: Verwijs door

 

Een gebruiker kan ook commentaar en documenten ter ondersteuning van de geselecteerde status toevoegen door op het tabblad "Comments" (Commentaar) en " Attachments" (Bijlagen) te klikken.