De kredietlimieten die in de Kredietrapporten worden vermeld, zijn goedgekeurd door alle toonaangevende kredietverzekeraars. Als een goedgekeurde bron betekent dit dat polishouders onze aanbevolen kredietlimieten kunnen gebruiken en deze kunnen integreren in hun discretionaire polislimiet of op een niveau dat wordt geadviseerd door hun kredietverzekeringsonderhandelaar.