De omloopsnelheid van crediteuren wordt berekend door het cijfer van de handelscrediteuren te nemen, te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 365. Dit geeft u de gemiddelde omloopsnelheid van een crediteur in dagen.