Aan de hand van betalingservaringen kunt u inschatten hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf solvabel blijft en hoe snel het zijn crediteuren betaalt. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde voor kasstroomprognoses en om gebruikelijke wanbetalers te identificeren; zo wordt het risico van oninbare vorderingen verkleind. De meeste bedrijven die onder bewind worden gesteld of failliet dreigen te gaan, vertonen een vorm van ondermaats betalingsgedrag, zoals te late betalingen of helemaal geen betalingen. Daarom kunnen betalingsgegevens van cruciaal belang zijn bij het overwegen van zakelijke transacties met een bedrijf.