De informatie over de handelsbetalingen is niet persoonsgebonden (het zijn bedrijfsgegevens) en valt daarom niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wet legt alleen relevante verplichtingen op aan overheidsinstanties/bepaalde andere in de wet genoemde instanties (die in wezen openbare functies uitoefenen). Daarom kunnen wij helaas de namen van de leveranciers van betalingsinformatie niet zomaar verstrekken wegens de geldende geheimhoudingsovereenkomsten.

 

We hebben echter wel een discrepantieprocedure als u de betalingsgegevens wilt betwisten; kunt u ons dan wellicht een kopie van uw inkoopadministratie bezorgen? - Dan kan ons Trade Payment-team de betalingsinformatie daarin vergelijken met de informatie die wij van onze handelsbetalingspartners hebben om mogelijke onregelmatigheden te identificeren die uw kredietwaardigheid kunnen beïnvloeden. Om de gegevens te vergelijken met onze informatie hebben we een volledige lijst nodig van betaalde facturen van de afgelopen 12 maanden met de belangrijkste informatie zoals factuurnummer, factuurdatum, vervaldatum, betaalde datum en factuurbedrag. Als er afwijkingen worden gevonden, worden deze opgevraagd bij de gegevensleverancier. Wij vragen de leverancier dan of wij zijn gegevens aan u mogen doorgeven. Als wij niet in staat zijn om binnen 14 dagen contact op te nemen met een bepaalde leverancier voor verificatie, dan worden deze betalingservaringen verwijderd.