Het is normaal dat kredietinformatiebureaus hun scoremodellen herzien en aanpassen aan veranderende economische omstandigheden, beschikbare data en bedrijfsinformatie. Wanneer nieuwe gegevens beschikbaar zijn, moeten wij van de gelegenheid gebruik maken om deze gegevens te benutten en de voorspelbaarheid verder te verbeteren.  

Wij moeten ook waakzaam zijn bij het volgen van markttendensen en ervoor zorgen dat onze voorspellingsmodellen de huidige ontwikkelingen weerspiegelen. Door de voortdurende veranderingen in het economische, sociale en politieke klimaat zullen sommige indicatoren die nu een faling voorspellen, in de komende jaren waarschijnlijk veranderen.  

GraydonCreditsafe verbetert voortdurend haar scoremodellen om de huidige risicofactoren te weerspiegelen die binnen de lokale economieën zijn ontstaan. Door de hele bedrijfspopulatie te beoordelen, hebben we de indicatoren die algemeen gelden voor commerciële stabiliteit, en wat voorspellend is voor een bedrijf dat in moeilijkheden raakt, verfijnd en bevestigd. "