De Probability of Default (PD of PoD) is een wiskundige berekening die aangeeft hoe groot de kans is dat een onderneming failliet gaat of insolvent wordt binnen 12 maanden na de datum van aanvraag van een bepaald krediet.  


Het scoremodel van GraydonCreditsafe geeft een score tussen 1 en 100 voor respectievelijk het hoogste en het laagste risico. Deze schaal werd opgesteld aan de hand van de probability of default (PoD) uitkomst.