De PoD is een goede indicator voor de stabiliteit van een bedrijf en, nog belangrijker, wat het bijbehorende kredietrisico is om ermee zaken te doen. Het GraydonCreditsafe scoremodel geeft een score tussen 1 en 100 voor het hoogste en respectievelijk het laagste risico. Deze schaal wordt gemaakt op basis van de uitkomst van de PoD, uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger de kredietscore, hoe lager het PoD-percentage en vice versa.  


De ontwikkeling van het nieuwe model en de nieuwe PoD-tabel betekent dat het onjuist zou zijn om scores op een 'like-for-like' basis te vergelijken. De onderliggende statistieken zijn veranderd, het scoremodel is veranderd en als gevolg daarvan is de betekenis van de scores van 1 tot 100 veranderd. Dit kan ertoe leiden dat een onderneming op de schaal van 1 tot 100 een lagere score krijgt dan vroeger, maar dat het daaraan verbonden risico dat deze onderneming in gebreke blijft of failliet gaat, lager is.  


De score van een bedrijf kan dus dalen van 70 naar 60, maar tegelijkertijd kan de kredietlimiet stijgen omdat de bijbehorende risico's voor het bedrijf lager zijn. Het is belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat alle bedrijfsscores zullen dalen, aangezien sommige bedrijven een hogere score zullen krijgen dan voorheen. Wanneer echter een daling van de score wordt vastgesteld, moet worden verwezen naar de wijzigingen in de PoD's.