Er zijn een aantal verschillen tussen het oude en het nieuwe scoremodel. Alle wijzigingen zijn aangebracht om de nauwkeurigheid van de scores te verbeteren, zodat ze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van het risico dat aan een onderneming verbonden is.  

Het is van cruciaal belang dat ons scoremodel de kans op falen van een bedrijf nauwkeurig berekent op basis van de huidige marktomstandigheden. Daarom heeft GraydonCreditsafe bij de ontwikkeling van het nieuwe scoremodel gebruik gemaakt van de meest actuele bedrijfsinformatie die beschikbaar is. Als de economie en de marktomstandigheden van jaar tot jaar veranderen, moeten de berekeningen achter de score natuurlijk worden aangepast om een accurate voorspelling te kunnen garanderen.  


Dankzij een diepgaandere segmentatie van de ondernemingen hebben we een meer representatieve spreiding van de bedrijven over de verschillende risicoklassen bereikt. Bedrijven die in ons Nederlandse scoremodel als laag risico worden geclassificeerd, hebben over het algemeen een lagere kans op falen dan het vorige scoremodel. Evenzo heeft het hoog risicosegment van de populatie, met een score van minder dan 30, over het algemeen een iets hogere kans op falen. Deze methode is ingevoerd om een reëel beeld te geven van scenario's met een hoog risico en om te vermijden dat uw onderneming verstikt wordt door groeikansen af te wijzen.  


De eigenschappen van het nieuwe scoremodel ten aanzien van de oude zijn als volgt:  

  • Voorspelkracht, stabiliteit en nauwkeurigheid is nog sterker   
  • Meer en up-to-date NL data sets toegevoegd die de kwaliteit van de score verbeteren  
  • Meer en nieuwe variabelen aan de modellen toegevoegd met meer historie en betaalervaringen  
  • Optimalisatie indeling bedrijfspopulatie naar 6 segmenten (in plaats van 5).    
  • Betere scoremodellen voor nieuwe bedrijven en publieke organisaties door extra policies in te stellen voor specifieke bedrijfsklassen (o.a. semi-overheid, starters)   
  • Scores zijn geharmoniseerd met de internationale Creditsafe scoringmethode; Cut-off grens aangepast van 37 naar 30.