De scoremodellen worden niet volgens een schema of een vaste periode bijgewerkt. Naast het feit dat de laatste update een paar jaar geleden was, gaf het bundelen van krachten van Graydon en Creditsafe ook een mooie aanleiding om de scores bij te werken.   


De GraydonCreditsafe scoremodellen worden voortdurend gemonitord om inzicht te krijgen in de prestaties van de scoremodellen in de loop van de tijd. Als nieuwe economische veranderingen en trends zich voordoen, veroorzaken deze onvermijdelijk kleine verschuivingen in welke factoren het meest indicatief zijn voor het falen en de stabiliteit van een bedrijf. Onze scoremodelmonitoring stelt ons in staat deze verschuivingen te meten, en te bepalen of de voorspelbaarheid van onze scores boven een aanvaardbare drempel blijft.  


Als en wanneer de voorspelbaarheid van een scoremodel begint te degraderen, maken we er een prioriteit van om de data die we hebben, de variabelen die we meten en de wegingen die we aan elke variabele toekennen, te herwaarderen. Met de ontwikkeling van de nog robuustere scoremodellen hebben wij ons vermogen versterkt om de voorspelbaarheid van variabelen in de tijd grondig te beoordelen en het model zo nodig aan te passen aan economische veranderingen.