De reden hiervoor is dat we een zekere uniformiteit willen creëren, gebaseerd op de internationale rating, in alle Creditsafe entiteiten waar een nieuw scoremodel is gelanceerd. Door de cut-off grens internationaal vast te stellen op 30, is sneller internationaal inzichtelijk of een bedrijf kredietwaardig is.