Bij GraydonCreditsafe beschikken we over een uitgebreide en steeds groeiende database met actuele bedrijfsinformatie. Bij het uitbreiden en vergroten van de schat aan data die we bezitten, moeten we evalueren of deze nieuwe gegevens informatie bevatten die indicatief zijn voor de stabiliteit of toekomstige insolventie van bedrijven. Ook moeten wij opnieuw valideren of eerdere indicatoren in de bestaande data nog steeds kloppen. In beide gevallen is het waarschijnlijk dat aanvullingen en aanpassingen op het scoremodel nodig zijn om een hoge voorspelbaarheid te garanderen.


Wanneer een nieuw scoremodel wordt aangepast, zullen er dus onvermijdelijk enige verschuivingen optreden in de zakelijke kredietscore en de aanbevolen kredietlimieten. Tevens is de vertaling van de Probability of Default naar de score geupdate, wat ook kan leiden tot een nieuwe score-indicatie.