Het scoremodel van GraydonCreditsafe berekent de kans dat een bedrijf failliet zal gaan in de komende 12 maanden (Probability of Default). De berekening wordt omgezet in een gemakkelijk te begrijpen score tussen 1 (hoogste risico) en 100 (laagste risico). Wij beschouwen een bedrijf met een score van minder dan 30 als een hoog risico en dus als niet-kredietwaardig, terwijl een bedrijf met een score van meer dan 58 een lager risico op faillissement heeft.  


GraydonCreditsafe beschouwt de volgende criteria als de definitie van falen:  


Voor bedrijven waarvan de jaarcijfers bekend zijn:  


  • Faillissementen   


Voor bedrijven waarvan de jaarcijfers niet bekend zijn:  


  • Faillissementen  
  • 3 of meer betalingen, minimaal > 91 dagen later betaald dan de betaaltermijn