Het scoremodel van GraydonCreditsafe berekent de kans dat een bedrijf failliet zal gaan in de komende 12 maanden. De berekening wordt omgezet in een gemakkelijk te begrijpen score tussen 1 (hoogste risico) en 100 (laagste risico). Wij beschouwen een bedrijf met een score van minder dan 30 als een hoog risico en dus als niet-kredietwaardig, terwijl een bedrijf met een score van meer dan 58 een lager risico op faillissement heeft.  


GraydonCreditsafe beschouwt de volgende criteria als de definitie van falen:  


Voor bedrijven met jaarcijfers:  

  • Faillissementen   

Voor bedrijven zonder jaarcijfers:  

  • Faillissementen  
  • 3 of meer betalingen, minimaal > 91 dagen later betaald dan de betaaltermijn