Creditsafe levert verder aan haar klanten bedrijfsinformatie en inzichten daarin. Daarvoor worden van alle bedrijven en organisaties in Nederland (zowel ondernemingen rechtspersonen als ondernemingen natuurlijk persoon) de relevante gegevens verzameld. De doelstelling van Creditsafe is dan ook om organisaties te helpen met het maken van zakelijke beslissingen op basis van accurate, betrouwbare en volledige bedrijfsinformatie. Op deze manier draagt Creditsafe bij aan de zekerheid en betrouwbaarheid in het economisch verkeer en de ontwikkeling van een gezonde economie. Het doel van deze verwerking is het voorzien van de dienstverlening van Creditsafe aan haar klanten (bedrijfsinformatie).