AVG

Wie is de Gegevensverantwoordelijke voor de gegevens?
Naam en adres van de Gegevensverantwoordelijke: Creditsafe Business Solutions Limited  Bryn House Caerphilly Business Park Van Road Caerphilly  ...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:48 AM
Met wie kan ik contact opnemen?
U kunt als volgt contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris: Functionaris Gegevensbescherming:   Creditsafe Ireland Limited Block B Joy...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:49 AM
Welke categorieën gegevens verwerkt Creditsafe voor welke doeleinden?
Creditsafe levert verder aan haar klanten bedrijfsinformatie en inzichten daarin. Daarvoor worden van alle bedrijven en organisaties in Nederland (zowel ond...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:49 AM
Waar komen de gegevens vandaan?
De gegevens die wij verwerken komen rechtstreeks van klanten/leveranciers en de contactpersonen van deze klanten/leveranciers of vanuit algemeen beschikbare...
Do, 19 Jul, 2018 om 9:25 AM
Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens?
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is: Gerechtvaardigd Belang (art. 6 (1) (f) AVG). Creditsafe verwerkt uw persoonsgegevens op gron...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:51 AM
Met wie delen we uw gegevens?
Creditsafe deelt gegevens met andere partijen, zoals klanten en leveranciers. De kernactiviteit van Creditsafe is het verzamelen en verwerken van persoonsg...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:51 AM
Waar worden uw persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Creditsafe binnen de EU.
Do, 19 Jul, 2018 om 9:31 AM
Worden gegevens overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (een zogenaamd ‘derde land’) of een internationale organisatie?
Persoonsgegevens van klanten/leveranciers worden alleen overgedragen aan ontvangers in derde landen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overee...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:52 AM
Hoe lang bewaart Creditsafe de gegevens?
We bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit nodig is voor de doeleinden die hierboven staan beschreven. We kunnen gegevens in gearchiveerde vorm bew...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:53 AM
Wat zijn mijn rechten als betrokkene en waar kan ik een klacht indienen?
Op grond van Artikel 15 van de AVG hebt u het recht om informatie te verkrijgen over alle gegevens die wij over u opslaan.   Als u verouderde of onjuiste ...
Do, 13 Okt, 2022 om 7:55 AM