De gegevens die wij verwerken komen rechtstreeks van klanten/leveranciers en de contactpersonen van deze klanten/leveranciers of vanuit algemeen beschikbare informatiebronnen zoals handelsregisters of de website van klanten/leveranciers.