De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is:


  • Gerechtvaardigd Belang (art. 6 (1) (f) AVG). Creditsafe verwerkt uw persoonsgegevens op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’. In dat geval verlangt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: ‘AVG’) van Creditsafe dat zij, nog voordat zij uw persoonsgegevens gaat verwerken, een zorgvuldige belangenafweging maakt tussen enerzijds haar belangen  en daarmee het belang van haar dienstverlening en die van haar klanten (zijnde betrouwbaarheid van het economisch verkeer en een veilige manier van zaken doen) en anderzijds uw grondrechten en fundamentele vrijheden als ondernemer, inzake bescherming persoonsgegevens.
    Bij de afweging van uw belangen heeft Creditsafe gekeken naar de mogelijke gevolgen die de verwerking van uw persoonsgegevens voor u zou kunnen hebben. 
  • Uitvoeren van een overeenkomst: voor het verstrekken van deze bedrijfsinformatie aan klanten.


Daarnaast worden persoonsgegevens ook door ons verwerkt op grond van toestemming van de betrokkenen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen terugwerkende kracht. Als u uw toestemming intrekt, mogen wij uw gegevens niet langer verwerken. Andere regels die de verwerking van gegevens verbieden (Artikel 6, lid 1 onder b van de AVG, Artikel 6, lid 1 onder f van de AVG) blijven onveranderd.