Creditsafe deelt gegevens met andere partijen, zoals klanten en leveranciers.

De kernactiviteit van Creditsafe is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor de levering van bedrijfsinformatiediensten (commerciële persoonsgegevens). Creditsafe levert de door haar verzamelde bedrijfsinformatie, waaronder (bedrijfsgerelateerde) persoonsgegevens, aan haar klanten. Dat zijn ondernemingen en overheden in Nederland. Ten slotte worden persoonsgegevens ook doorgegeven aan leden van de Creditsafe groep.