Persoonsgegevens van klanten/leveranciers worden alleen overgedragen aan ontvangers in derde landen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Creditsafe geeft alleen persoonsgegevens door aan enkele klanten/leveranciers buiten de Europees Economische Ruimte (hierna: ‘EER’) als het land volgens de Europese Commissie over een voldoende niveau van gegevensbescherming beschikt of als er extra voorzorgsmaatregelen zijn genomen (modelcontractbepalingen) met deze partijen om te waarborgen dat persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de AVG-normen.