We bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit nodig is voor de doeleinden die hierboven staan beschreven.

We kunnen gegevens in gearchiveerde vorm bewaren voor onderzoek en ontwikkelingen analyse, of voor auditdoeleinden, en waar nodig voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn te bepalen, omvatten de wettelijke beperking van de aansprakelijkheidsperiode, overeengekomen contractuele bepalingen, toepasselijke wettelijke vereisten en industrienormen.