Op grond van Artikel 15 van de AVG hebt u het recht om informatie te verkrijgen over alle gegevens die wij over u opslaan.

 

Als u verouderde of onjuiste informatie over uzelf vindt, hebt u te allen tijde het recht om ons te vragen deze bij te werken en te corrigeren op grond van Artikel 16 van de AVG. Mochten uw gegevens echter afkomstig zijn uit een openbaar register, dan wordt u geadviseerd om de gegevens bij de bron te laten corrigeren. Dit komt omdat de databases van Creditsafe automatisch worden bijgewerkt en daarom worden alle wijzigingen die Creditsafe aanbrengt, overschreven door de informatie uit het register.

 

Overeenkomstig Artikel 17 van de AVG hebt u bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, op voorwaarde dat we geen recht of bevoegdheid hebben om door te gaan met het verwerken van de gegevens.

 

U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder de voorwaarden van Artikel 18 van de AVG.


Volgens art. 21 lid 1 AVG heeft u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Bovendien kunt u op grond van art. 21 (2) AVG, ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. In dit geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken voor marketing en- of reclamedoeleinden.


Indien u vragen heeft omtrent uw rechten of u wil uw rechten uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming op:

 

Creditsafe Ireland Limited
 Block B Joyce’s Court,

Talbot Street,

DUBLIN 1

E-Mail:  eudpo@creditsafe.com
 Telephone: +353(0)1 898 3200