Creditsafe maakt gebruik van geautomatiseerde verwerkingen waaronder profiling, maar neemt geen besluiten over de organisatie.

Creditsafe maakt gebruik van geautomatiseerde verwerking bij het vaststellen van scores zoals een kredietscore van een bedrijf. Het gaat daarbij om de geautomatiseerde verwerking van bedrijfsgegevens en/of zakelijke persoonsgegevens. Deze gegevens worden in combinatie met statistische en/of demografische gegevens verwerkt, om vervolgens door middel van een rekenmodel met wegingsfactoren tot een score te komen. Elk van onze modellen resulteert in scores die, naargelang het onderwerp van het model, een mate van waarschijnlijkheid of ‘kans op’ uitdrukken. Zo geeft een score bijvoorbeeld een risico-indicatie of een bedrijf haar handelsactiviteiten waarschijnlijk blijft voortzetten, haar rekeningen op tijd betaalt, krediet ontvangt of dat er specifieke risico's aan het bedrijf verbonden zijn.

Creditsafe neemt geen besluiten over een organisatie maar attendeert risico’s en kansen bij het zaken doen met een organisatie. Creditsafe neemt bijvoorbeeld kredietscores op in haar rapportages richting klanten; de klant zelf bepaalt zelf haar risk appetite en Creditsafe geeft dat in de algemene voorwaarden ook aan en communiceert dit ook duidelijk aan haar klanten.

Creditsafe stelt klanten in staat om prospects te gaan selecteren op basis van uiteenlopende informatie. De geselecteerde prospects kunnen verrijkt worden met een kredietscore, het is aan de klant om te bepalen met welke bedrijven zij vervolgens zaken wil doen.