De gegevens zijn afkomstig van openbare bronnen zoals het handelsregister, insolventiepublicaties en het register van in gebreke blijvende debiteuren, die wordt bewaard bij de centrale handhavingsinstantie van rechtbanken en van de contractuele zakenpartners van Creditsafe. 


Gegevens over betaalgedrag en speciale betaalafspraken worden verzorgd door zakenpartners van Creditsafe. Verifieerbare informatie die u als betrokkene hebt verstrekt kan worden gebruikt om informatie over uw kredietwaardigheid bij te werken.