Transparantieverklaring voor zakelijke gegevens

Wie is de Gegevensverantwoordelijke voor de gegevens?
Naam en adres van de Gegevensverantwoordelijke: Creditsafe Business Solutions Limited Bryn House Caerphilly Business Park Van Road Caerphilly E-ma...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:34 AM
Met wie kan ik contact opnemen?
U kunt als volgt contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris: Caspian Point One Pierhead Street Cardiff CF10 4DQ Russell.kirby@credi...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:36 AM
Welke categorieën gegevens verwerkt Creditsafe voor welke doeleinden?
We bewaren en verwerken persoonlijke identificeerbare informatie om onze klanten te voorzien van informatie over de financiële situatie en kredietwaardighei...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:38 AM
Waar komen de gegevens vandaan?
De gegevens zijn afkomstig van openbare bronnen zoals het handelsregister, insolventiepublicaties en het register van in gebreke blijvende debiteuren, die wo...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:43 AM
Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens?
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met name Artikel 6, lid 1 onder f, van de AVG, op gro...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:45 AM
Met wie delen we uw gegevens en waar worden uw persoonsgegevens bewaard?
Ontvangers van de persoonsgegevens zijn contractuele partners van Creditsafe die de kredietwaardigheid van potentiële klanten beoordelen voordat er een zake...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:47 AM
Worden gegevens overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (een zogenaamd ‘derde land’) of een internationale organisatie?
Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan aannemers of groepsbedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, zogenaamde derde landen...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:48 AM
Hoe lang bewaart Creditsafe de gegevens?
We slaan persoonsgegevens alleen op voor zolang dit nodig is voor de bovenstaande doeleinden.  We archiveren persoonsgegevens na 6 jaar tenzij er een zakeli...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:49 AM
Wat zijn mijn rechten als betrokkene en waar kan ik een klacht indienen?
Op grond van Artikel 15 van de AVG hebt u het recht om informatie te verkrijgen over alle gegevens die wij over u opslaan. Als u verouderde of onjuiste ...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:54 AM
Ben ik verplicht om gegevens te delen en bij te werken?
U hoeft ons geen gegevens te verstrekken als wij dit verzoeken. Als u echter geen gegevens deelt, wordt uw informatie niet meegenomen als we een score bepal...
Do, 19 Jul, 2018 om 10:55 AM