De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met name Artikel 6, lid 1 onder f, van de AVG, op grond waarvan verwerking voor het beschermen van onze rechtmatige belangen is toegestaan, tenzij de natuurlijke persoon een zwaarder wegend belang heeft die deze verwerking verbiedt. Dit rechtmatige belang bestaat met name indien er een zakelijke relatie met het risico op wanbetaling wordt aangegaan.


Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het voldoen aan onze wettelijke documentatieverplichting op grond van de AVG en op basis van de toestemming die de betrokkenen ons hebben gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen terugwerkende kracht. Als u uw toestemming intrekt, mogen wij uw gegevens niet langer verwerken. Andere regels die de verwerking van gegevens verbieden (Artikel 6, lid 1 onder f van de AVG) blijven onveranderd