Ontvangers van de persoonsgegevens zijn contractuele partners van Creditsafe die de kredietwaardigheid van potentiële klanten beoordelen voordat er een zakelijke relatie met het risico van wanbetaling wordt aangegaan.


Daarnaast dragen we ook persoonsgegevens over aan derden die de gegevens namens ons verwerken als dienstverleners die gebonden zijn aan overeenkomsten op grond van Wetgeving inzake Gegevensbescherming.


Daarnaast worden persoonsgegevens ook overgedragen aan leden van de Creditsafe-groep en andere kredietinformatiebureaus.


We dragen ook persoonsgegevens over aan derden voor advertentiedoeleinden zolang u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens voor advertentiedoeleinden.


Persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Creditsafe in het Verenigd Koninkrijk.