Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan aannemers of groepsbedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, zogenaamde derde landen, vindt dit plaats in overeenstemming met de vereisten van de AVG aan ontvangers in landen met een passend niveau van gegevensbescherming (Artikel 45 van de AVG) of aan ontvangers met wie EU-modelcontractbepalingen zijn afgesloten (Artikel 46, lid 2 onder c van de AVG).