We slaan persoonsgegevens alleen op voor zolang dit nodig is voor de bovenstaande doeleinden.  We archiveren persoonsgegevens na 6 jaar tenzij er een zakelijke rechtvaardiging is voor verder gebruik. We kunnen gearchiveerde gegevens bewaren voor zaken zoals onderzoek en ontwikkeling, analyses, voor controledoeleinden en, voor zover van toepassing, om juridische vorderingen in te stellen of om ons hiertegen te verdedigen. De criteria die worden gebruikt om de opslagperiode te bepalen, omvatten de wettelijke beperking van aansprakelijkheidsperiode, toepasselijke wettelijke bepalingen en industriestandaarden.