Op grond van Artikel 15 van de AVG hebt u het recht om informatie te verkrijgen over alle gegevens die wij over u opslaan.


Als u verouderde of onjuiste informatie over uzelf vindt, hebt u te allen tijde het recht om ons te vragen deze bij te werken en te corrigeren op grond van Artikel 16 van de AVG.


Overeenkomstig Artikel 17 van de AVG hebt u bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, op voorwaarde dat we geen recht of bevoegdheid hebben om door te gaan met het verwerken van de gegevens.


U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder de voorwaarden van Artikel 18 van de AVG.

U kunt verzoeken om informatie over de gegevens die we over u bewaren, het corrigeren en verwijderen ervan, en het beperken van de verwerking, richten aan het contactadres genoemd in punt 1.


Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken op grond van Artikel 21 van de AVG. Bestudeer het aparte onderstaande veld voor meer informatie.


Daarnaast kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, de Information Commissioner’s Office


U kunt als volgt contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris:


Caspian Point One

Pierhead Street

Cardiff

CF10 4DQ

 E-mailadres:           Russell.kirby@creditsafe.com
Tel.+44 (0) 7808 245896