Elektronische verificatie kan een groter aantal gegevens controleren, waardoor u een grondiger kennis krijgt van uw cliënt (KYC - Know Your Customer). Bovendien kunt u hiermee ook andere gegevenssets controleren, zoals PEP's en sanctielijsten, wat raadzaam is en gespecificeerd wordt door de vierde Europese Witwasrichtlijn. 

Nu het aantal frauduleuze documenten toeneemt, moeten de inspanningen worden gericht op de identificatie ervan. Elektronische verificatie is bedoeld om het risico van ontvangst van mogelijk frauduleuze documenten weg te nemen; u kunt dus meer vertrouwen hebben in de echtheid ervan. Er worden verschillende controles uitgevoerd op de documenten om zoveel mogelijk te bevestigen, waardoor het risico op ID-fraude wordt verminderd.