Compliance Alerts zijn toegevoegd aan onze bedrijfsrapporten om de gebruiker te laten zien of een bedrijf een mogelijke hit heeft op een sanctie- of handhavingslijst, PEPs, of AML (Anti-Money Laundering) of relevante negatieve media - dit betekent niet dat er een definitieve hit of een definitief probleem is.  Het is ook niet bedoeld als de enige basis voor besluitvorming op basis van de informatie in het tabblad zelf.  Het is aan de gebruiker om de hitinformatie te beoordelen om te bepalen of dit een echte match is of een vals-positieve; vaak rekening houdend met wat de gebruiker al weet over het bedrijf.


De waarschuwingen kunnen betrekking hebben op de rechtspersoon zelf of op bekende bestuurders/UBO's of Ultimate Holding Company (als er geen UBO is) voor de rechtspersoon. 


Om te bepalen of de Compliance Alerts relevant zijn voor de gebruiker, kan de gebruiker op de alerts binnen het rapport klikken om meer informatie te bekijken. Hiervoor heeft de gebruiker een abonnement nodig op Protect, onze AML screening-service.