Veel van onze klanten maken zich zorgen over ongewild zakendoen met gesanctioneerde Russische entiteiten, aangezien deze regelgeving niet alleen financiële instellingen treft, maar ook wordt toegepast op niet-gereglementeerde bedrijven (ongeveer 70% van de opgelegde boetes betreft niet-gereglementeerde bedrijven).


Daarom hebben veel van onze klanten gevraagd om deze geautomatiseerde screening op onze bedrijfsrapporten om hun activiteiten efficiënter te maken, aangezien veel van hen momenteel handmatig elke naam afzonderlijk screenen en daarna een besluitvormingsproces doorlopen. Hierdoor verspillen ze soms kostbare tijd en middelen aan het handmatig screenen van elke klant.  De waarschuwingen die u nu ziet, komen naar voren als onderdeel van elk handmatig screeningproces, bij elke leverancier van screeningoplossingen, en worden niet gezien als een negatieve gebeurtenis, maar als een standaard KYC-controlepunt (Know Your Customer). 


Deze nieuwe functie is in de bedrijfsrapporten opgenomen om uw due diligence-processen nog waardevoller te maken, omdat het u een actuele scan geeft van alle belangrijke partijen waarmee u mogelijk zaken doet, door ze te toetsen aan de bovengenoemde lijsten en u in staat te stellen uw aandacht uitsluitend te richten op potentiële hits.


U kunt er ook op vertrouwen dat dit deel van het bedrijfsinformatierapport geen invloed heeft op de kredietscore of een kredietrisico-element van het rapport.