De functie Compliance Alerts voert een realtime fuzzy search uit op de naam van de entiteit en de belangrijkste partijen in het rapport tegen verschillende wetshandhavingsinstanties en andere relevante lijsten.


De matchdrempel voor Compliance Alerts is 90%, maar het matchpercentage in de resultaten bestaat uit verschillende componenten; de gezochte naam en belangrijke identifiers vormen de matchscore, zoals het land dat aan de persoon/het bedrijf is gekoppeld, de geboortedatum, het geslacht en/of zelfs het ontbreken van dergelijke informatie. 


Als Peter Jansen uit Nederland bijvoorbeeld een geboortedatum heeft die binnen 12 maanden ligt van een andere Peter Jansen op een watchlist, kan het matchpercentage hoog zijn omdat enkele gemeenschappelijke componenten overeenkomen - het is een potentiële hit, geen definitieve hit. Dit komt doordat bepaalde rechtsgebieden de geboortedata niet consistent of nauwkeurig registreren. Ook bijvoorbeeld, als er een Peter Jansen op een volglijst staat die geen geboortedatum heeft geregistreerd bij de toezichthouder of wetshandhavingsinstantie, kan dit een hoger potentieel matchpercentage opleveren omdat het ontbreken van informatie betekent dat het niet kan worden uitgesloten.


Deze functie wordt zeer vaak gebruikt in KYC-rapporten (Know Your Customer) om bedrijven snel te controleren, zonder dat er handmatig afzonderlijke screeningprocessen moeten worden uitgevoerd.  Waarschuwingen betekenen niet dat deze mogelijke overtredingen noodzakelijkerwijs worden toegeschreven aan de personen in het rapport, maar richten hun aandacht op mogelijke treffers, zodat zij de details kunnen bekijken en zo nodig kunnen uitsluiten.