Compliance Alerts geven gebruikers aan waar ze hun diepgaande controle op moeten richten. Afhankelijk van het compliancebeleid van de gebruiker, als er geen meldingen zijn in het GraydonCreditsafe-rapport, hoeft de gebruiker geen verdere controles uit te voeren. Als de gebruiker meer informatie over de entiteit/directeur/UBO heeft dan wat er in de GraydonCreditsafe-rapporten staat, kan de gebruiker ervoor kiezen om verder te controleren. De Compliance Alertsservice heeft vooraf gedefinieerde matching regels die globaal worden toegepast, zodat de gebruiker deze regels kan vergelijken met het bedrijfsbeleid of complianceproces van de gebruiker:


  • Namen matchen met een 90% of hogere overeenkomst met de naam
  • Accounts die niet aan de zoekcriteria voldoen automatisch buiten beschouwing laten
  • Rekening houden met de volgende informatie, indien beschikbaar: Land, geboortedatum en geslacht
  • Bestuurders worden automatisch gescreend als individuen.Wanneer een bedrijfsinformatierapport Compliance Alerts heeft, raden we de gebruiker aan om verder onderzoek te doen om te bepalen of ze zaken met hen moeten doen. Door de waarschuwingen in de bedrijfsinformatierapporten van de gebruiker te gebruiken als leidraad voor wanneer en waar aanvullende controles en screening moeten worden uitgevoerd, bespaart een bedrijf ongeveer 80% van de tijd die het normaal gesproken aan KYC-activiteiten zou besteden.