Compliance Alerts zijn toegevoegd aan onze bedrijfsinformatierapporten om de gebruiker te laten zien of een bedrijf een mogelijke hit heeft op een sanctie- of handhavingslijst, PEP's, of AML (Anti-Money Laundering) of relevante negatieve media. De waarschuwingen kunnen betrekking hebben op de rechtspersoon zelf of bekende bestuurders/UBO's of Ultimate Holding Company (indien er geen UBO is) voor de rechtspersoon.


Om te bepalen of deze waarschuwingen relevant zijn voor de gebruiker, kan de gebruiker op de waarschuwingen in het rapport klikken om meer details te bekijken. Hiervoor heeft de gebruiker een abonnement nodig op Protect, onze AML screeningdienst.


Compliance Alerts geven gebruikers aan waar ze hun diepgaande controle op moeten richten en niet of er definitief een probleem bestaat. Alleen gebruikers kunnen beslissen of de hit relevant is of niet. Daartoe moeten gebruikers de details achter de waarschuwing lezen door op de knop View Alerts te klikken. Om toegang te krijgen tot de details moet de gebruiker een Protect-abonnement hebben. Bovendien kunnen sommige namen veel lagere screeningdrempels vereisen om een potentiële hit op te vangen, afhankelijk van het klantenbestand en de risicobereidheid van de gebruiker.


De ingestelde matchdrempel voor Compliance Alerts is 90%. Als de gebruiker een andere drempel wil gebruiken, heeft de gebruiker een Protect-abonnement nodig, omdat de drempel van Compliance Alerts niet door gebruikers kan worden gewijzigd. Daarom moet de gebruiker een Protect-abonnement hebben om de gedetailleerde rapporten te bekijken en de drempels en zoekparameters zo nodig aan te passen.


De gebruiker moet ook rekening houden met het compliancebeleid van zijn bedrijf voor KYC wanneer hij beslist of hij zaken doet met de entiteit/persoon in kwestie. Elk bedrijf heeft zijn eigen compliancebeleid en tolerantieniveaus. De instellingen voor het genereren van Compliance Alerts zijn globale platforminstellingen en kunnen niet worden gewijzigd door individuele gebruikers - bijv. fuzzy matching ingesteld op 90% match rate.


Compliance Alerts gebruiken alleen de gegevens die beschikbaar zijn in de bedrijfsinformatierapporten voor screening. De gebruiker kan meer/andere gegevens hebben over de te controleren entiteit/persoon. In dat geval kan de gebruiker deze gegevenselementen invoeren bij de screening via Protect.