Wij bevelen aan dat de gebruiker controles uitvoert in overeenstemming met diens eigen risicobereidheid. De gebruiker moet dus het aantal credits behouden dat deze gewoonlijk nodig heeft om aan die verplichtingen te voldoen.