Wij zijn allemaal verplicht om de klanten, leveranciers en partners waarmee wij zaken doen te kennen. Het kan blijken dat de gebruiker zaken doet met een klein lokaal bedrijf dat gedeeltelijk eigendom kan zijn van een persoon die op een officiële sanctielijst staat of iemand die in het verleden betrokken was bij criminele activiteiten. Het uitvoeren van KYC-controles is een essentieel onderdeel van het due diligence-proces van een bedrijf en moet in verhouding staan tot de omvang en het soort bedrijf.


Compliance Alerts kan kleinere ondernemingen helpen en/of ondernemingen in een sector met een laag risico die geen compliance officer of persoon hebben die is opgeleid in KYC/B-processen. Het is goed mogelijk dat onze globale compliance-instellingen voldoen aan de behoeften van het compliancebeleid van de gebruiker, de dienst zal de gebruiker helpen zich te concentreren op de bedrijven die verdere controles nodig hebben - meestal 10-15%. Onze KYC-services zoals Protect screening en ID verificatie gebruikt in combinatie met onze bedrijfsinformatierapporten en compliance-checklist zal de gebruiker door een basis-KYC-proces leiden.