De rechtspersoon, de huidige bestuurders en de UBO of Ultimate Holding Company worden gescreend op de volgende risicocategorieën:


  • Sanctielijsten (OFAC, HMT, EU, VN en nog veel meer)
  • Handhavingslijsten (landspecifieke wetshandhavingsinstanties)
  • PEP-lijsten (Politically Exposed Persons) - om omkoping en corruptie tegen te gaan.
  • Negatieve media - specifiek nieuws met betrekking tot antiwitwasmisdrijven die reputatieschade kunnen veroorzaken.