We bewaren en verwerken persoonlijke identificeerbare informatie om onze klanten te voorzien van informatie over de financiële situatie en kredietwaardigheid van natuurlijke en rechtspersonen, alsook om na te gaan of zij kunnen worden bereikt op het opgegeven adres.


Informatie wordt alleen verstrekt indien de contractpartij heeft bewezen een rechtmatig belang te hebben bij het verkrijgen van de informatie (bijvoorbeeld in het kader van een voorgenomen transactie met toekenning van krediet of indien er een risico van wanbetaling is) en er geen zwaarder wegend belang van de persoon is. Het doel van het controleren van een kredietwaardigheid is het voorkomen van verliezen door (handels)krediet maar ook om leners te beschermen tegen te schuldenproblemen. Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor risicobeheersing, due diligence, verificatie van identiteit, ter voorkoming van witwassen en fraude of voor het beheren van klantprofielen, klantenservice of direct marketing.


We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Gegevens over individuen zoals een naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, woonadres, vorige adressen, zakelijk adres, zakelijke e-mailadressen en telefoon- of faxnummers
  • Informatie over schulden, betaalgedrag en afwikkeling van vorderingen
  • Kredietwaardigheid en financiële informatie, inschrijvingen in het register van in gebreke blijvende debiteuren, informatie over insolventieprocedures en andere harde, negatieve criteria, evenals kredietscores.

Speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van Artikel 9 van de AVG (bijv. nationaliteit, etnische afkomst, medische gegevens of inlichtingen over politieke of religieuze opvattingen worden niet opgeslagen of meegenomen in de berekening van kredietscores). Het uitoefenen van rechten door betrokkenen op grond van de AVG heeft geen invloed op de kredietscores.