De gegevens die aan ons worden verstrekt, bevatten vaak zogenaamde kredietwaardigheidsbeoordelingen (scores) die eerdere informatie en beoordelingen gebruiken om een voorspelling van de solvabiliteit en kans op wanbetaling te creëren. De score is gebaseerd op de informatie over een bepaalde persoon of entiteit in ons bezit. Deze gegevens, adres-gerelateerde gegevens, en voor bedrijven ook informatie over de sector en wiskundig-statistische berekeningen (vooral logistische regressiemethoden), worden gebruikt om de persoon of entiteit toe te wijzen aan een groep van personen of bedrijven die vroeger gelijksoortige kenmerken hadden.


De volgende categorieën van gegevens worden gebruikt voor de scores, waarbij niet elke soort gegevens wordt gebruikt voor elke berekening: gegevens over de grootte, branche en leeftijd van een bedrijf en het aantal werknemers, betalingsgedrag en wanbetalingen, schuldregistraties en informatie over insolventieprocedures, balansgegevens, zakelijke banden, voorwaardelijke verplichtingen, leeftijd, adres-gerelateerde gegevens (informatie over niet-conforme betaalgedrag in de adresomgeving), informatie van contractuele partners van Creditsafe.